Ataksja wpływa na wiele czynników (wiele czynników na ataksję też)

 

Długość życia oraz postrzeganie choroby może się różnić w zależności od rodzaju ataksji, jej przyczyny, stopnia zaawansowania oraz dostępności odpowiedniej opieki medycznej w danym regionie. 

W większości społeczeństw na świecie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Porównując zdrowych… Ataksja jest jednak tak złożona, że brak jest dokładnych danych statystycznych na ten temat. Konsekwencje są wielkie, a dodatkowo różniące się też przez czynniki takie jak wiedza, edukacja, płeć, charakter, zamożność itd.

Mimo iż pewne cechy przypisywane są danej płci, ma ona raczej wpływ poprzez różnice w rolach społecznych, wsparciu czy samopoczuciu emocjonalnym. Indywidualizm i osobiste preferencje są najważniejsze, niemniej jednak wykazując pewne cechy osobowości charakterystyczne dla danej płci, postrzeganie choroby może się przez to różnić.

Zwiększa się ilość wyzwań do pokonania i niepełnosprawność ruchową trzeba wcisnąć między rodzinę, opiekę nad nią i domem. W natłoku codzienności należy znaleźć czas na leczenie. Role społeczne obu płci są zagrożone, a ich niemożność wypełnienia wpływa na poczucie tożsamości i mocne obniżenie jakości życia.

Nasze kontakty, czy to z rodziną, znajomymi czy przyjaciółmi mogą wygasnąć, choć ich utrzymywanie jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego. Mężczyźni są mniej podatni niż kobiety, na budowanie sieci wsparcia społecznego. Są też mniej otwarci na wyrażanie emocji, co może sprawić im trudność w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, wynikającymi z choroby.

Brak możliwości pracy i rozwoju zawodowego zwiększa poczucie bezużyteczności i obniża poczucie własnej wartości, a ograniczona mobilność oraz brak samodzielność wpływa bardzo negatywnie na życie.

Wykształcenie ma wpływ na wiele aspektów życia, pamiętać należy jednak, że nie jest on jednoznaczny i modyfikowany być może przez różne czynniki. Istnieją liczne dowody sugerujące, że wykształcenie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zdrowia i długości życia jednostek. Wyższe wykształcenie może oznaczać lepszą świadomość zdrowotną, zdrowe nawyki żywieniowe, lepsze warunki życia i środowisko oraz lepszą opiekę medyczną. U osób z wyższym wykształceniem zwiększona jest też akceptacja choroby.

Wpływ na nasze zdrowie może mieć też charakter, określając: jak radzimy sobie ze stresem, jaką mamy postawę wobec zdrowia i skłonność do ryzyka, jak nawiązujemy i utrzymujemy relacje społeczne. Warto jednak podkreślić, że charakter i osobowość to złożone cechy, które kształtują się na przestrzeni życia pod wpływem wielu czynników, w tym genetyki, wychowania, doświadczeń życiowych i kultury. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że określony charakter determinuje zdrowie i długość życia. 

Wszelkie te czynniki mogą wpływać na nasze zdrowie, jednak różnie i w różny sposób, bo każda jednostka jest unikalna,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *