Bujam, nie tylko w obłokach, więc balans i równowaga do ćwiczenia, raz!
Improve you balance

Balance needs to be addressed as early as possible, because problems with it will grow exponentially over time. My cerebellum, which coordinates what’s responsible for balance, is dying, and perception of body parts is a key part of movement. 

 

I walk quite wide, my heels have been replaced by sneakers, and I spill liquids. Sometimes I find it difficult to maintain stability without the help of others, or to return to it after making a move. I lack cushioning in my head, so my eyesight doesn’t adapt well to changes in height, and my vision jumps quite a bit. I won’t climb on anything with momentum, I have to stop, breathe and focus, because falling hurts:) Well, and no one talked about it, and I’m scraping and scratching. I bruise and scab, so before doing exercises it’s a good idea to take precautions and take away from the immediate environment what we could hit ourselves against. 

 

Let’s take advantage of the tremendous movement possibilities due to the 200 degrees of freedom of movement that our body has. I will not repeat the exercises performed in classes with a physiotherapist to increase the amount of stimulus provided to the body. 

 

I challenge balance and equilibrium! An inventory of all the activities I’ve come up with can be found here. My workout lasts about 60 minutes.

Równowagą trzeba się zająć jak najwcześniej, bo problemy z nią rosły będą wykładniczo przez cały czas. Umiera mi móżdżek, który koordynuje to, co za równowagę odpowiada, a percepcja części ciała jest kluczowym elementem ruchu. 

Chodzę dość szeroko, obcasy wymieniłam na trampki, rozlewam płyny. Czasem trudno mi utrzymać stabilność bez pomocy innych osób, bądź do niej wrócić po wykonaniu ruchu. Brak mi amortyzacji w głowie, przez co wzrok nie adaptuje się dobrze do zmian wysokości, i obraz dość mocno skacze. Na nic nie wejdę z rozpędu, muszę się zatrzymać, odetchnąć i skupić, bo upadek boli:) No i nikt o tym nie mówił, a ja się obijam i zadrapuję. Siniaki i strupki, więc przed wykonywaniem ćwiczeń warto się zabezpieczyć i zabrać z najbliższego otoczenia to, o co moglibyśmy się uderzyć. 

Wykorzystajmy ogromne ruchowe możliwości dzięki posiadanym 200 stopniom swobody ruchu, jakie ma nasze ciało. Nie będę powtarzać ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z fizjoterapeutą, aby zwiększyć ilość bodźców dostarczanych organizmowi. 

Wyzywam do walki balans i równowagę! Spis wszelkich aktywności, na które się natknęłam znajduje się w tym miejscu. Mój trening trwa około 60 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *